Norway - LMF - Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

More information
Phone number: 
976 864 271

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer er en landsomfattende organisasjon for deg som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet.

LMF arbeider for å:

    gi korrekt informasjon om fordøyelsessykdommer
    hjelpe deg slik at du kan leve godt til tross for din diagnose gjennom akseptanse og mestring
    informere om dine  rettigheter
    støtte opp om forskning og behandling av sykdommene
    fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene
    fremme kontakt mellom medlemmene og delta internasjonalt samarbeid

LMF er en pasientdrevet organisasjon og har 170 likemenn over hele landet. Gjennom likemannsarbeid jobbes det med  alt fra skravlekvelder og medlemsmøter ute i lokallagene, til  likemannstelefonen, medlemsmagasin, sosiale medier, filmer og forum. Hvert år arrangerer LMF to ungdomsturer, familiesamlinger, prosjekter via Extrastiftelsen samt  webinar og IBD-dagen.

Oslo 0104
NO