Belgium - Crohn & Colitis ulcerosa Vereniging vzw

More information
Phone number: 
0468/27.70.52
0468 29 61 12

De Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met chronisch inflammatoir darmlijden. De vereniging tracht te beantwoorden aan de sociaal-maatschappelijke behoefte van personen met een chronische ontstekingsziekte van de darmen en van de personen uit hun naaste omgeving (ouder, partner, gezin, vriend,...).
De Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een belangrijke bron van informatieverstrekking (via het driemaandelijks tijdschrift Crohniek, de website, infosessies,...)
Dank zij de nauwe samenwerking met de leden van de eigen Medische Adviesraad (hierin zetelen professoren en artsen uit alle Vlaamse provincies) kan de vereniging beschikken over correcte en up-to-date medische informatie.
Naast informatie verstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak voor wat betreft IBD (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) en verleent zij steun en medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek (zoeken naar oorzaken en nieuwe behandelingen van de ziekten).
Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen.
De vereniging is medeoprichter van EFCCA ( European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations) en zit ook daar aan de bron van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling van IBD (Inflammatory Bowel Disease ).
Dankzij een ledenbestand van méér dan 5.000 leden heeft de vereniging een serieuze stem en inbreng bij het verdedigen van de patiëntenbelangen.

127-159 Groeneweg
Heverlee 3090
BE